Eşi Kimdir?

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Eşi Kimdir?


Eşi Fevziye Hepbaşlı'dır


Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, 27.06.1958 tarihinde İzmir'de doğmuştur. 10 yıl kadar değişik sanayi şirketlerinde çalışmış, 1996 yılından beri, farklı üniversitelerde sanayi öncesi yaklaşık 5 yılı Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Sertifikalı Enerji Yöneticisi olan Dr. Hepbaşlı; İngilizce, Almanca ve 2 seviye düzeyinde Japonca bilmektedir. Fevziye Hanım ile evli olup, bu birliktelikten Nesrin isminde bir kızı vardır.

Öğrenim Durumu;

Doktora

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı: Üç boyutlu gaz-katı akışkan yatağın dizaynı, imalatı ve kabarcıkların davranışının incelenmesi (1990)

Tez Danışmanı: PROF.DR. AKBAY GÖKÇE(TUĞAN)

1985 - 1990

Yüksek Lisans

ENERJİ (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ENERJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Isı Pompası Sistemleri ve Konut Isıtılması (1981-1982 İTÜ Yabancı Diller Y.O.-Hazırlık Sınıfı) (1985)

Tez Danışmanı: Alpin Kemal Dağsöz

1982 - 1985

Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1976 - 1980

Akademik Ünvanları;

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2012 -

PROFESÖR

KING SAUD UNIVERSITY / ENGINEERING FACULTY-SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES CENTER / Mech. Engrg.

2010 - 2012

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2005 - 2010

PROFESÖR

UNIVERSITY OF ONTARIO INSTITUTE OF TECHNOLOGY (UOIT) / VISITING PROFESSOR-ENGINEERING FACULTY / Mech. Engr.

2004 - 2005

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2000 - 2005

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

1996 - 2000

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1982 - 1986

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri;

Yüksek Lisans Tezleri

İBRAHİM KARAÇAYLI- Su soğutmalı soğutma makinasında ısı değiştiricisinin enerji ve ekserji analizi (Ege Üniversitesi-2018)

EGEMEN ÇEVİR- Energetic and exergetic analysis of an autoclaved aerated concrete plant (Dokuz Eylül Üniversitesi -2014)

MELİHA ÇALLAK- Dynamic and advanced exergy anaysis of a fluidized bed combustion system (Ege Üniversitesi-2013)

AYŞEGÜL GÜNGÖR- Gaz motoru tahrikli ısı pompalı bantlı bir kurutma sisteminin performansının ekserjetik olarak değerlendirilmesi  (Ege Üniversitesi -2010)

ÜMİT YARGI- Model bir sanayi tesisinde enerji verimliliği açısından iklimlendirme kontrolünün akıllı bina yönetim sistemi ile desteklenmesi ve performans değerlendirmesi (Ege Üniversitesi-2010)

HAKAN ÇALIŞKAN- İçtan yanmalı motorlarda ekserji analizi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- 2009)

MUHARREM TURAN-Bir endüstriyel kurutucunun performansının enerji ve ekserji yöntemi kullanarak belirlenmesi (Ege Üniversitesi- 2009)

ELİF BOZOĞLAN- Bir zeytinyağı rafinerasyon tesisinin enerji ve ekserji analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi- 2008)

SEFA GÜRLER- R134a ve R600a soğutucu akışkanlı ev tipi buzdolaplarında ekserji analizi (Ege Üniversitesi- 2006)

MELİH SONER ÇELİKTAŞ- Bir akışkan yataklı yakma sisteminde enerji ve ekserji analizi  (Ege Üniversitesi-2005)

ZİYA SÖĞÜT- Çimento fabrikasında enerji taraması ve üretim hattı ısı proseslerinde enerji ve ekserji analizi (Balıkesir Üniversitesi-2005)

MEHMET ERKEK- Toprak ısı pompaları düşey ısı değiştiricilerinde gerçekleşen ısı transferinin sayısal analizi (Ege Üniversitesi-2005)

CENK HÜNER- Güneş enerji sistemlerin istatiksel olarak karşılaştırılması ve bir güneş enerjili sistemin ekonomik analizi (Ege Üniversitesi -2005)

KORAY KISMET-Ekserji analizi yöntemi kullanarak bir tekstil fabrikasındaki işletme hattının performansının değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi-2005)

ALTAN AYTAÇ KARAKUŞ- Bir kojenerasyon tesisinin termo-ekonomik optimizasyonu (Ege Üniversitesi-2004)

CİHAN ÇANAKÇI-Jeotermal bölge ısıtma sistemleri: Balçova örneği (Ege Üniversitesi-2003)

ÇAĞLAR SELÇUK CANBAY- Optimization of HVAC control strategies by building management systems: Case study Özdilek Shopping Center İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2003

TARIK EFE KENDİR- Endüstriyel çelik bacaların optimum tasarımı üzerine bilgisayar destekli bir araştırma (Ege Üniversitesi- 2002)

TOLGA ERBİL- Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı hibrit ısı pompası tesisinin enerji ve ekserji analizinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi (Ege Üniversitesi-2002)

MEHMET ALİ YILMAZ- Ülkemizde jeotermal enerjinin kullanımı: "Kızıldere örneği"  (Ege Üniversitesi-2001)

EMRAH ERÇEN- Ülkemizde enerji verimliliği ve yönetimi çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği (Ege Üniversitesi- 2001)

ERKAN ERGİN- Türkiye'nin enerji kaynaklarının incelenmesi ve geleceğe yönelik (2020 yılına kadar) projeksiyonlar (Ege Üniversitesi-2001)

İBRAHİM ERSÖZ- Toprak kaynaklı ısı pompası ile bir hacmin soğutulması  (Ege Üniversitesi-2000)

EBRU HANCIOĞLU- Güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı ısı pompası ile bir hacmin ısıtılması (Ege Üniversitesi- 2000)

CÜNEYT YALÇIN-Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan alternatif enerji kaynaklı sistemler ve bileşik ısı-güç santrallarıyla karşılaştırılması

Doktora Tezleri

İBRAHİM KARAÇAYLI- Exergetic Investigation of a Novel Ejector-Enhanced Auto-Cascade Refrigeration Cycle with Internal Heat Exchanger for Ultra-Low Temperature Applications (Ege Üniversitesi-2022)

BURAK YÜKSEL-Bir turbo jet motorunun ekserji, ileri ekserji, eksergoekonomik ve ileri eksergoekonomik analizleri (Ege Üniversitesi-2020)

HÜSEYİN GÜNHAN ÖZCAN- Şebeke bağlantılı fotovoltaik destekli bir klima sisteminin farklı soğutucu akışkan kullanımı altında ileri termodinamik analizleri (Ege Üniversitesi-2020)

MUSTAFA ARAZ-Bir atıksu ısı pompası sisteminin enerjetik, ekserjetik, eksergoekonomik ve eksergoçevresel performansının deneysel olarak incelenmesi (Ege Üniversitesi-2019)

HALİL TUZCU- Binalar için yenilenebilir enerjili hibrit sistemlerin ekserji ve eksergoekonomik analizleri  (Ege Üniversitesi-2017)

ELİF BOZOĞLAN TOPAÇ- Bir zeytinyağı rafineri tesisinin ileri ekserji analizi yöntemi kullanılarak performansının değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi-2016)

NAGİHAN BİLİR SAĞ- Soğutma çevriminde genleşme işi geri kazanımı için ejektörün kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması  (Selçuk Üniversitesi-2015)

AYŞEGÜL GÜNGÖR ÇELİK- Gaz tahrikli ısı pompalı bir kurutma sisteminin ileri ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi-2014)

CEM TAHSİN YÜCER-Binaların ısıtılmasında kullanılan sistemlerin ekserjetik ve eksergoekonomik analiz yöntemleriyle kıyaslanması  (Ege Üniversitesi-2013)

HAKAN ÇALIŞKAN-Özgün ısıl enerji depolama sistemlerinin analizi ve performans değerlendirmesi (Ege Üniversitesi-2012)

ÖNDER ALTUNTAŞ- Piston-prop uçak motorlarında ekserjoekonomik çevresel optimizasyon (Anadolu Üniversitesi-2011)

YILDIZ KALINCI-Biyokütle esaslı hidrojen üretim sistemlerinin eksergoekonomik analizi ve yaşam döngüsü değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi-2011)

MUSTAFA TOLGA BALTA - Jeotermal esaslı hidrojen üretim sistemlerinin ekserji ve eksergoekonomik analizi  (Ege Üniversitesi-2010)

NESLİHAN ÇOLAK GÜNEŞ- Gıda kurutma sistemlerinin ekserji analizi (Ege Üniversitesi-2009)

AHMET ÇAY-Tekstil terbiye işletmelerinin enerji, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemlerinin uygulanmasıyla performansının belirlenmesi (Ege Üniversitesi-2009)

YILMAZ YÖRÜ- Kojenerasyon sistemlerinde yapay sinir ağları uygulaması ve ekserji analizi  (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-2008)

ÖZGÜR BALLI-Kojenerasyon sistemlerinin enerji, kullanılabilirlik (ekserji) ve ekserjiekonomik analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi  (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-2008)

ENİS TURHAN TURGUT- Uçaklarda kullanılan gaz türbinli motorların ekserjo ekonomik analizi (Anadolu Üniversitesi-2007)

EBRU HANCIOĞLU- Güneş enerjisi destekli ısı toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompalı bir kurutucunun enerji ve ekserji analizi (Ege Üniversitesi-2006)

LEYLA ÖZGENER-Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin ekserjik ve ekonomik analizi (Ege Üniversitesi-2005)

SERPİL ÖZAYDIN- Doğal klinoptilolitlerin Türkiye'deki kullanım olanakları ve Gördes klinoptilolitlerinin ısıl özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan araştırma (Ege Üniversitesi-2005)

ÖNDER ÖZGENER- Sera ısıtması için güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı bir ısı pompası sisteminin tasarımı ile enerji, ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemleri kullanarak performansının değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi-2005)

ZAFER UTLU-Türkiye'nin 2023 yılı sektörel bazda enerji ve ekserji kullanım verimliliğinin analizi (Ege Üniversitesi-2003)

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı İle İlgili Sık Sorulan Sorular


Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
Meslek : Akademisyen
Doğum Tarihi : 27.06.1958
Boyu : Bilinmiyor
Kilosu : Bilinmiyor
Göz Rengi : Kahverengi
Sevgilisi : Fevziye Hepbaşlı
Burcu : İkizler
Eğitimi : Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Doğum Yeri : İzmir


Daha Fazla Biyografi